Topic outline

 • รายละเอียดหลักสูตร

 • Download ไฟล์ประกอบการเรียน

 • บทที่ 1 การสร้างไฟล์ไหม่

 • บทที่ 2 การเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาทำงาน

 • บทที่ 3 การสร้าง Selection Ep1

 • บทที่ 4 การสร้าง Selection Ep2 Quick Selection

 • บทที่ 5 การใช้งาน Layer Ep 1

 • บทที่ 6 การใช้คำสั่ง Frame Tool

 • บทที่ 7 การใช้คำสั่ง Perspective Crop

 • บทที่ 8 การใช้งาน Layer Mask

 • บทที่ 9 การทำสำเนาวัตถุ ไปเป็น Layer ใหม่ ในไฟล์เดียวกัน

 • บทที่ 10 การทำสำเนาวัตถุ ข้ามไฟล์

 • บทที่ 11 การปรับขนาด ตำแหน่ง และการหมุนวัตถุ

 • บทที่ 12 การตัดส่วนที่ไม่ต้องการในภาพออก ด้วยคำสั่ง Patch Tool

 • บทที่ 13 การลบจุดที่ไม่ต้องการในภาพออกด้วย Spot Healing Brush

 • บทที่ 14 การลบวัตถุออกจากภาพด้วย Content Aware Fill

 • บทที่15 การย้ายวัตถุออกจากตำแหน่งเดิมด้วย Content Aware Move Tool

 • บทที่ 16 การใช้ Object Selection Tool ใน Photoshop cc2020

 • บทที่ 17 การพิมพ์ข้อความใน Photoshop

 • บทที่ 18 การเพิ่มเส้นขอบให้กับข้อความด้วย Layer Style

 • บทที่ 19 การใส่เงาให้กับตัวหนังสือด้วย Layer Style

 • บทที่ 20 การสร้าง Selection เป็นตัวหนังสือ

 • บทที่ 21 การลบจุดสีแดงในดวงตาที่เกิดจากใช้ Flash

 • บทที่ 22 Fillter _การใช้ Filter Gallery

 • บทที่ 23 การใช้งาน Layer Ep 2 การรวม Layer การ Duplicate Layer

 • บทที่ 24 การสร้างรูปร่างพื้นฐานต่างๆใน Photoshop EP1

 • บทที่ 25 การสร้างรูปร่างพื้นฐานต่างๆใน Photoshop EP2

 • บทที่ 26 การทำตัวหนังสือให้นูนด้วย Layer Style

 • บทที่ 27 การสร้าง Path ด้วยคำสั่ง Pen

 • บทที่ 28 การสร้าง Selection จากเส้น Path

 • บทที่ 29 การสร้างตัวหนังสือบนเส้น

 • บทที่ 30 การปรับแสงด้วย Brightness / Contract และ Level

 • บทที่ 31 การปรับสีของภาพด้วย Hue/ Saturation

 • บทที่ 32 การบันทึกไฟล์ภาพเพื่อการใช้งานใน website และสื่อ Social Medie

 • บทที่ 33 การสร้างไฟล์ใหม่สำหรับ ใช้งานใน Facebook , LINE

 • บทที่ 34 การใช้ Fillter Lens flare

 • บทที่ 35 การใช้ Fillter Emboss

 • บทที่ 36 การใช้ Fillter Iris Blur

 • บทที่ 37 การใช้ Fillter Surface Blur EP1

 • บทที่ 38 การใช้ Fillter Surface Blur EP2

 • บทที่ 39 การนำเข้าไฟล์ภาพอื่นๆทั้งภาพ

 • บทที่ 40 การใช้งาน Brush

 • บทที่ 41 การใช้งาน History Brush

 • บทที่ 42 การปรับภาพให้นุ่มนวลและชัดด้วย Blur Tool และ Shapen Tool

 • บทที่ 43 การเพิ่มและลดความสว่าง ด้วย Dodge Tool และ Burn Tool

 • บทที่ 44 การเพิ่มลดความสดของสีในตำแหน่งที่ต้องการด้วย Sponge Tool EP1 EP2

 • บทที่ 45 Sky Replacement

 • บทที่ 46 วิธีแก้ไขเมื่อภาพ กลายเป็นสี ขาว - ดำ

 • บทที่ 47 การลบฉากหลังด้วยกลุ่มคำสั่ง eraser

 • บทที่ 48 การย้อนกลับการทำงานด้วย Panel History

 • บทที่ 49 Color Mode

 • บทที่ 50 รู้จักกับ Channel

 • บทที่ 51 การสร้าง Selection จาก Channels Hair Selection By Channels EP1

 • บทที่ 52 การสร้าง Selection จาก Channels Hair Selection By Channels EP2

 • บทที่ 53 เพิ่มความคมชัดด้วย Brightness / Contrast

 • บทที่ 54 การเพิ่มลดแสงด้วย Level

 • บทที่ 55 การเพิ่มลดแสงด้วย Curve

 • บทที่ 56 การเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพ ขาว - ดำ ด้วย ColorMode

 • บทที่ 57 การเปลี่ยนสีภาพ เป็นสี Mono Tone / Duo Tone / Tri Tone

 • แบบทดสอบ

 • รับประกาศนียบัตร

  สามารถ ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร ได้เมื่อผ่านเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา
  เงื่อนไขการรับใบประกาศนียบัตร
  1.ทำแบบทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50 %