เรียนรู้ การเขียนแบบ งาน 2 มิติ ด้วย AutoCAD จากพื้นฐาน สู่การใช้งานจริง ผ่านบทเรียน 51บทเรียน เนื้อหาแน่นด้วย วีดีโอ ความยาวกว่า  6 ชั่วโมง พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อการใช้งาน อย่างมืออาชีพ

หัวข้อการเรียน

ค่าเรียน 990.- บาท

ผู้สอน อาจารย์ ธนธัส สุวรรณ

เรียนรู้ การสร้างผลงาน 3 มิติ ด้วย SketchUp + Basic V-Ray อย่างมืออาชีพได้โดยง่าย จากพื้นฐาน สู่การใช้งานจริง ผ่านบทเรียนเนื้อหาแน่นด้วย วีดีโอ ความยาวกว่า  5.30 ชั่วโมง พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อการใช้งาน อย่างมืออาชีพ

หัวข้อการเรียน

ค่าเรียน 990.- บาท

ผู้สอน อาจารย์ ธนธัส สุวรรณ

เรียนรู้ การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย SolidWorks ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้งานจริง
ผ่านบทเรียน 32 บทเรียน ความยาว กว่า 3 ชั่วโมง พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ

หัวข้อการเรียน

ค่าเรียน 990.- บาท

ผู้สอน อาจารย์ ธนธัส สุวรรณ

    illustrator เป็นโปรแกรมสำหรับ สร้างผลงาน Graphic ประเภทต่างๆ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ นามบัตร สร้างโลโก้ วาดการ์ตูน งานป้ายโฆษณาต่างๆ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างไฟล์สำหรับ web site รวมถึง สื่อออนไลน์ สื่อดิจิตอลต่างๆ สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ สร้างปก facebook สร้างภาพเวกเตอร์ขายออนไลน์ 
     โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไป ใช้งานได้จริง

หัวข้อการเรียน

ค่าเรียน 450.- บาท

ผู้สอน อาจารย์ ธนธัส สุวรรณ

เรียนรู้ การสร้างผลงาน 3 มิติ ด้วย 3ds max ขั้นพื้นฐาน  ผ่านบทเรียนเนื้อหาแน่นด้วย วีดีโอ ความยาว 3 ชั่วโมง  พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อการใช้งาน อย่างมืออาชีพ

หัวข้อการเรียน

ค่าเรียน 990.- บาท

ผู้สอน อาจารย์ ธนธัส สุวรรณ


เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม CorelDRAW ขั้นพื้นฐาน
ผ่านบทเรียน 20 บทเรียน ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
เพื่อสามารถใช้งาน ขั้นพื้นฐานได้

หัวข้อการเรียน

ค่าเรียน 990.- บาท

ผู้สอน อาจารย์ ธนธัส สุวรรณ