รายวิชาที่มีอยู่

SolidWorks สร้างงาน 3 มิติ

SolidWorks สร้างงาน 3 มิติ

เรียนรู้ การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย SolidWorks ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึ...
Course

AutoCAD 2D การเขียนแบบ 2 มิติ

AutoCAD 2D การเขียนแบบ 2 มิติ

เรียนรู้ การเขียนแบบ งาน 2 มิติ ด้วย AutoCAD จากพื้นฐาน สู่การใช้งา...
Course