การสมัครเรียน

1.แจ้งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษและอีเมล์

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3.แจ้งการชำระเงินที่ Line id : greatideaschool

4.รับ username และ password ทาง e-mail ตามทีได้แจ้งไว้


การเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ 

1.เข้าสู่เว็บไซด์ http://www.greatideaandsuccess.com/

2.คลิ้กเลือกที่หลักสูตรที่ต้องการเรียน

3.เข้าระบบโดยใช้ username(ชื่อผู้ใช้) และ password(รหัสผ่าน) ที่ได้รับ

4.เข้าสู่บทเรียน เรียงตามลำดับหัวข้อต่างๆ และทำแบบฝึกหัด

5.ทำแบบทดสอบเพื่อประเมิณผลการเรียน

6.ท่านมีเวลาในการเข้าเรียน 3 ปีนับจากวันที่สมัครเรียน

7.หากมีข้อสงสัยในบทเรียน สามารถสอบถาม อาจารย์ผู้สอนได้ผ่านทาง Line id : greatideaschool

***ในคอร์สเรียน ไม่มีโปรแกรม แถมให้ครับ***

Last modified: Friday, 19 July 2024, 8:45 AM