คือการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ
โดยใช้โทรศัพท์มือถือ แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
และมีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อาทิตย์, 25 กันยายน 2022, 12:38AM