โครงสร้างหัวข้อ

 • รายละเอียดหลักสูตร

 • Download Files ประกอบการเรียน

 • บทที่ 1 พื้นที่ทำงานใน CC2020 การสร้าง Project และ Sequence

 • บทที่ 2 พื้นที่ทำงานใน CC2017 การสร้าง Project และ Sequence

 • บทที่ 3 การนำเข้าไฟล์มาตัดต่อโดย Import และ ผ่าน Media Browser

 • บทที่ 4 การลบและการตัดด้วย Razor Tool

 • บทที่ 5 การแก้ไข Sequence ที่ได้สร้างขึ้นมาแล้ว

 • บทที่ 6 การใช้งาน Transitions

 • บทที่ 7 การใส่ Effect ให้กับ คลิปวีดีโอ

 • บทที่ 8 การแยกเสียงออกจากวีดีโอ

 • บทที่ 9 การแก้ปัญหาเสียงใช้งานไม่ได้ ในโปรแกรม

 • บทที่ 10 การเปลี่ยนค่าเวลาการแสดงผลของภาพนิ่ง

 • บทที่ 11 การตัดคลิปส่วนที่ไม่ต้องการออก

 • บทที่ 12 การดึงคลิปเข้ามาใน Timeline เฉพาะส่วนที่ต้องการ

 • บทที่ 13 การเพิ่ม ลด ระดับความดังของเสียง ทั้งคลิป

 • บทที่ 14 การเพิ่ม ลด ระดับความดังของเสียง เป็นบางส่วนในคลิป

 • บทที่ 15 การดึงภาพนิ่งออกจากไฟล์วีดีโอ ด้วยการ Export Frame

 • บทที่ 16 การเจาะฉากหลังด้วย Blue Screen และ Green Screen

 • บทที่ 17 การทำงานกับ Caption / Subtitle Ep1 การสร้าง Caption

 • บทที่ 18 การทำงานกับ Caption / Subtitle Ep2 การปรับแต่ง

 • บทที่ 19 การทำงานกับ Caption / Subtitle Ep3 การเพิ่มข้อความใน Caption

 • บทที่ 20 ทดลอง Export ผลงานเพื่อตรวจสอบ Caption

 • บทที่ 21 การสร้าง Effect Blur ในคลิป

 • บทที่ 22 การสร้าง Effect Blur ในคลิปเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ

 • บทที่ 23 การสร้าง เซนเซอร์ในคลิปด้วย Effect Mosaic

 • บทที่ 24 การสร้าง เซนเซอร์ในคลิปเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ ด้วย Effect Mosaic

 • บทที่ 25 การทำเซนเซอร์ให้เคลื่อนที่ไปตามวัตถุที่เคลื่อนที่ในคลิป

 • บทที่ 26 การทำภาพให้เร็วขึ้นและช้าลง

 • บทที่ 27 การสร้างภาพ Slowmotion

 • บทที่ 28 การทำให้คลิปเล่นย้อนกลับ

 • บทที่ 29 การซ้อนโลโก้ลงใน คลิป

 • บทที่ 30 การตัดฉากหลังของภาพด้วย Photoshop

 • บทที่ 31 การปรับความสว่างและการปรับสีของคลิป

 • บทที่ 32 การซ้อนคลิปให้แสดงผลพร้อมๆกันหลายๆคลิป

 • บทที่ 33 การสร้าง Effect Lens Flare

 • บทที่ 34 การนำผลงานออกไปใช้ด้วยคำสั่ง Export Media EP1

 • บทที่ 35 การนำผลงานออกไปใช้ด้วยคำสั่ง Export Media EP2

 • บทที่ 36 การสร้าง Sequence อัตโนมัติจากคลิป

 • บทที่ 37 การสร้างข้อความใน Premiere Pro EP1

 • บทที่ 38 การสร้างข้อความใน Premiere Pro EP2

 • บทที่ 39 การเปลี่ยนสีคลิปเป็นโทน ขาว-ดำ ด้วย Effect Black & White

 • บทที่ 40 การทำให้วัตถุเคลื่อนไหว (Animation) EP1 Position

 • บทที่ 41 การแก้ไขการเคลื่อนไหว (Animation) EP2 Position Edit

 • บทที่ 42 การทำ Animation พื้นฐาน EP3 Scale

 • บทที่ 43 การทำ Animation พื้นฐาน EP4 Rotation

 • บทที่ 44 การทำ Animation พื้นฐาน EP5 Opacity

 • บทที่ 45 การสร้าง Caption ใน Premiere Pro 2021

 • บทที่ 46 การกำหนดค่า Transition แบบเดียวกันทุกคลิปในครั้งเดียว

 • บทที่ 47 การทำภาพเร็วและช้าในคลิปเดียวกัน

 • บทที่ 48 การใส่ Effect ตกใจในคลิป

 • บทที่ 49 พื้นที่ทำงานใน CC2021 การสร้าง Project และ Sequence

 • บทที่ 50 การย้อมสีเป็นสีอื่นๆ ในบางตำแหน่ง ของคลิป

 • บทที่ 51 การแปลง Caption จากรุ่นก่อน ๆ มาเป็นรุ่น 2021

 • บทที่ 52 การสร้างไตเติ้ลตัวหนังสือ ให้ค่อยๆปรากฎขึ้นมา

 • บทที่ 53 ทำคนหัวโต

 • บทที่ 54 การทำ Animation พร้อมกันหลายๆแบบ

 • บทที่ 55 ทฤษฎีการซ้อนภาพบน Track

 • บทที่ 56 การประยุกต์ซ้อนภาพบน Track ทำไฟในตัวหนังสือ

 • บทที่ 57 การซ้อนคลิปวีดีโอบน Track

 • บทที่ 58 การประยุกต์การซ้อน คลิปวีดีโอและภาพนิ่ง บน Track

 • แบบทดสอบ

 • รับประกาศนียบัตร