Topic outline

 • รายละเอียดหลักสูตร

 • Download โมเดล 3 มิติ

 • Download ไฟล์ประกอบการเรียน

 • บทที่ 1 พื้นที่ทำงานของโปรแกรมและการเลือกไฟล์ต้นแบบเพื่อเริ่มทำงาน 2024

 • บทที่ 1 พื้นที่ทำงานของโปรแกรมและการเลือกไฟล์ต้นแบบเพื่อเริ่มทำงาน 2023

 • บทที่ 1 พื้นที่ทำงานของโปรแกรมและการเลือกไฟล์ต้นแบบเพื่อเริ่มทำงาน 2021

 • บทที่ 1 พื้นที่ทำงานของโปรแกรมและการเลือกไฟล์ต้นแบบเพื่อเริ่มทำงาน 2020

 • บทที่ 2 พื้นที่ทำงานของโปรแกรมและการเลือกไฟล์ต้นแบบเพื่อเริ่มทำงาน 2019

 • บทที่ 3 พื้นที่ทำงานของโปรแกรมและการเลือกไฟล์ต้นแบบเพื่อเริ่มทำงาน 2018

 • บทที่ 4 การสร้างรูปร่าง 2 มิติเพื่อขึ้นรูปเป็นวัตถุ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน

 • บทที่ 5 การสร้างเส้นและรูปร่าง 2 มิติด้วยการกำหนดขนาด

 • บทที่ 6 การเปลี่ยนมุมมองหน้าจอด้วย ViewToolbar และคำสั่ง Zoom,Pan,Orbit

 • บทที่ 6a การหมุนวัตถุ

 • บทที่ 7 Ep.1 การเลือกวัตถุ

 • บทที่ 7 Ep.2 การย้ายและทำสำเนาวัตถุ

 • บทที่ 8 การนำเข้าวัตถุ 3 มิติ สำเร็จรูปที่มีอยู่ในโปรแกรม

 • บทที่ 9 การสร้างข้อความ 3 มิติ

 • บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุ ด้วยคำสั่ง Scale

 • บทที่ 11 การสร้างผิวใหม่จากผิวเดิมด้วย Offset

 • บทที่ 12 การดึงหรือกดวัตถุด้วยการกำหนดขนาด

 • บทที่ 13 การเขียนวัตถุ 2 มิติลงบนพื้นผิว 3 มิติ

 • บทที่ 14 การเจาะวัตถุด้วยคำสั่ง PushPull

 • บทที่ 15 การสร้าง Group และการแก้ไข

 • บทที่ 16 การใช้งาน Tape Measure

 • บทที่ 17 การใช้งาน Protractor

 • บทที่ 18 การใช้งาน Section Plane

 • บทที่ 19 แบบฝึกหัดที่ 1 การสร้างชั้นวางของ

 • บทที่ 20 แบบฝึกหัดที่ 2 การสร้างโซฟา

 • บทที่ 21 แบบฝึกหัดที่ 3 การสร้างทีวี

 • บทที่ 22 การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง FollowMe

 • บทที่ 23 การสร้างเส้นบอกขนาด

 • บทที่ 24 การแก้ไขเส้นบอกขนาด

 • บทที่ 25 การหักลบวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง FollowMe

 • บทที่ 26 แบบฝึกหัดที่ 4 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 1

 • บทที่ 27 แบบฝึกหัดที่ 5 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 2

 • บทที่ 28 แบบฝึกหัดที่ 6 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 3

 • บทที่ 29 แบบฝึกหัดที่ 7 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 4

 • บทที่ 30 แบบฝึกหัดที่ 8 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 5

 • บทที่ 31 การทำสำเนาวัตถุจำนวนมากๆ ด้วย Array ตอนที่ 1

 • บทที่ 32 การทำสำเนาวัตถุจำนวนมากๆ ด้วย Array ตอนที่ 2

 • บทที่ 33 แบบฝึกหัดที่ 9 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 6

 • บทที่ 34 แบบฝึกหัดที่ 10 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 7

 • บทที่ 35 แบบฝึกหัดที่ 11 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 8

 • บทที่ 36 การใช้งาน และ ตั้งค่า แสง เงา

 • บทที่ 37 การกำหนดวัสดุให้กับชิ้นงาน

 • บทที่ 38 การปรับแต่งแก้ไขวัสดุ

 • บทที่ 39 การสร้างวัสดุขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง

 • บทที่ 40 แบบฝึกหัดที่ 12 สร้างบ้าน 2 ชั้น ตอนที่ 9

 • บทที่ 41 การสร้าง Scene

 • บทที่ 42 การ Export ผลงานออกไปใช้งำน เป็นภาพนิ่ง

 • บทที่ 43 การสร้างภาพคลื่อนไหว

 • บทที่ 44 การนำเข้าแบบแปลนจาก AutoCAD เข้ามาขึ้นรูปเป็นวัตถุ 3 มิติ

 • บทที่ 45 การใช้ Style Toolbar

 • บทที่ 46 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

 • บทที่ 47 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ให้ได้มาตราส่วน

 • บทที่ 48 การส่งออก ผลงานไปใช้ใน โปรแกรม AutoCAD

 • บทที่ 49 SketchUp 2019 New Tape Measure

 • บทที่ 50 SketchUp 2019 Edge Style

 • บทที่ 51 SketchUp 2019 Change Circie Sides

 • บทที่ 52 SketchUp 2019 Sandbox Ep1 เริ่มสร้างแผ่นและดึงด้วย smoove

 • บทที่ 53 SketchUp 2019 Sandbox Ep2 Stamp

 • บทที่ 54 SketchUp 2019 Sandbox Ep3 Drape

 • บทที่ 55 SketchUp 2019 การปรับตำแหน่งของวัสดุบนพื้นผิววัตถุ

 • บทที่ 56 SketchUp 2019 Position Camera And Look Around

 • บทที่ 57 SketchUp 2019 Walk

 • บทที่ 58 SketchUp 2019 การตรวจสอบการเปิดใช้ การ์ดจอ

 • บทที่ 59 SketchUp 2019 Followme Workshop 1 ขวด

 • บทที่ 60 SketchUp 2019 Followme Workshop 2 ท่อ

 • บทที่ 61 SketchUp 2019 Followme Workshop 3 หลังคา

 • บทที่ 61a Followme Workshop 3 เชิงชาย

 • บทที่ 62 SketchUp 2019 Section Animation

 • บทที่ 63 SketchUp 2019 การใช้งาน Layer

 • บทที่ 64 SketchUp 2020 รู้จักกับ Outliner ใน SketchUp 2020

 • บทที่ 65 V-Ray 4.0 หน้าจอหลักและการตั้งค่าเบื้องต้น

 • บทที่ 66 V-Ray 4.0 การเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปของโปรแกรม

 • บทที่ 67 V-Ray 4.0 การกำหนดค่าความมันวาวและการสะท้อนให้กับวัสดุ EP1

 • บทที่ 68 V-Ray 4.0 การกำหนดค่าความมันวาวและการสะท้อนให้กับวัสดุ EP2

 • บทที่ 69 SketchUp 2020 การ Export ภาพโดยไม่มีฉากหลัง

 • บทที่ 70 SketchUp 2020 การ Download Extension

 • บทที่ 71 SketchUp 2020 การติดตั้ง Extension

 • บทที่ 72 SketchUp 2020 การใช้งาน Extension Round Corner

 • บทที่ 73 SketchUp 2020 การนำเข้า Components จากภายนอก

 • บทที่ 74 SketchUp 2020 การสร้าง Component และการแก้ไข ด้วยตนเอง

 • บทที่ 75 SketchUp 2020 การแยก Component ออกจาก Component ชิ้นอื่นๆ

 • บทที่ 76 การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลด้วย Style

 • บทที่ 76 การเปิดใช้ Ambient Occlusion ใน SketchUp 2024

 • แบบทดสอบ

 • รับประกาศนียบัตร