Topic outline

 • รายละเอียดหลักสูตร

 • บทที่ 1 หน้าจอหลักและพื้นที่การทำงาน

 • บทที่ 2 การสร้างไฟล์ใหม่

 • บทที่ 3 การสร้างรูปร่างพื้นฐาน

 • บทที่ 4 การควบคุมหน้าจอด้วย คำสั่ง Zoom และ Hand

 • บทที่ 5 การพิมพ์และการแก้ไขข้อความเบื้องต้น

 • บทที่ 6 การพิมพ์ข้อความบนเส้น

 • บทที่ 7 การพิมพ์ข้อความบนเส้น (รูปร่าง) Ep2

 • บทที่ 8 การเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้เป็นรุ่นก่อน CC 2019

 • บทที่ 9 การย้าย และทำสำเนาวัตถุ

 • บทที่ 9a การใช้ไม้บรรทัดและเส้นไกด์

 • บทที่ 10 การหมุน และการ ย่อ ขยาย วัตถุ

 • บทที่ 10a การรวมกลุ่มและแยกวัตถุด้วย Group และ Ungroup

 • บทที่ 11 การเรียงลำดับวัตถุ

 • บทที่ 12 การกำหนดสีให้วัตถุ

 • บทที่ 13 การทำงานกับเส้นขอบวัตถุ (ความหนา ชนิด สี)

 • บทที่ 14 การกำหนดสีแบบไล่เฉดสีให้วัตถุ

 • บทที่ 15 การใส่ลวดลายให้กับวัตถุ

 • บทที่ 16 การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปในโปรแกรม (Symbol)

 • บทที่ 17 การแก้ไขวัตถุสำเร็จรูป (Symbol)

 • บทที่ 18 การสร้างเส้นประเภทต่างๆ

 • บทที่ 19 การใช้ Pen ในการวาดรูปร่างต่างๆ

 • บทที่ 20 การใช้ Curvature

 • บทที่ 21 การนำเข้าไฟล์ภาพและการตัดขอบภาพ

 • บทที่ 22 การนำภาพเข้าไปในรูปร่างที่ต้องการ

 • บทที่ 23 การปรับขนาดและเปลี่ยนภาพที่อยู่ในรูปร่าง

 • บทที่ 24 การนำภาพเข้าไปในข้อความ

 • บทที่ 25 การใส่เงาให้กับข้อความและวัตถุต่างๆ

 • บทที่ 26 การสร้างวัตถุด้วย Shaper Tool

 • บทที่ 27 การปรับความหนาของเส้นด้วย Width Tool

 • บทที่ 28 Workshop 1 นามบัตร Ep1

 • บทที่ 29 Workshop 1 นามบัตร Ep2

 • บทที่ 30 Workshop 2 ปก Facebook Ep1

 • บทที่ 31 Workshop 2 ปก Facebook Ep2

 • บทที่ 32 การสร้าง CropMark สำหรับตัดชิ้นงาน

 • บทที่ 33 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

 • บทที่ 34 การสร้างไฟล์ PDF

 • บทที่ 35 การนำผลงานออกไปเป็นไฟล์ภาพ เพื่อไปใช้ในเว็บไซต์

 • บทที่ 36 การบันทึกไฟล์ไปใช้ที่รุ่นอื่น

 • บทที่ 37 การสร้าง Artboard ใหม่เพื่มเติมจากหน้าเดิม

 • บทที่ 38 การสร้างขอบฟุ้งให้วัตถุด้วย Effect feather

 • บทที่ 39 การจัดตำแหน่งตัวหนังสือด้วย Touch Type Tool

 • บทที่ 40 การหมุนวัตถุด้วยคำสั่ง Rotate

 • บทที่ 41 พลิกกลับด้านด้วยคำสั่ง Reflect

 • บทที่ 42 การย่อขยายวัตถุด้วยคำสั่ง Scale

 • บทที่ 43 การใส่ลูกศรที่ปลายเส้น

 • บทที่ 44 Workspace Illustrator CC2020

 • บทที่ 45 การทำเส้นประ

 • บทที่ 46 Workshop 3 การสร้างป้ายสินค้า

 • บทที่ 47 การจัดวางวัตถุอย่างแม่นยำด้วย Align

 • บทที่ 48 การแปลงข้อความเป็นเส้นเพื่อนำไปใช้งานในเครื่องอื่น (Create Font)

 • บทที่ 49 การติดตั้ง font

 • บทที่ 50 การสร้างวัตถุใหม่จากวัตถุเดิม ด้วยคำสั่ง Shape Builder

 • บทที่ 51 Workshop 4 การสร้างโลโก้ Mitsubishi

 • บทที่ 52 การสร้างวัตถุใหม่จากวัตถุเดิม ด้วยคำสั่ง Pathfinder EP1

 • บทที่ 53 การสร้างวัตถุใหม่จากวัตถุเดิม ด้วยคำสั่ง Pathfinder EP2

 • บทที่ 54 Workshop 5 การสร้างโลโก้ adidas

 • บทที่ 55 Workshop 6 การสร้างโลโก้ Nike