โครงสร้างหัวข้อ

 • รายละเอียดหลักสูตร V-Ray For SketchUp ออนไลน์

 • Download ไฟล์ประกอบการเรียน

 • บทที่ 1 หน้าจอหลักและการตั้งค่าเบื้องต้น

 • บทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปของโปรแกรม

 • บทที่ 3 การกำหนดค่าความมันวาวและการสะท้อนให้กับวัสดุ EP1

 • บทที่ 4 การกำหนดค่าความมันวาวและการสะท้อนให้กับวัสดุ EP2

 • บทที่ 5 การใช้งาน V-Ray Infinite Plane

 • บทที่ 6 การปรับขอบของเงา จากดวงอาทิตย์ Sun Size

 • บทที่ 7 การกำหนดฉากหลัง ด้วยไฟล์ภาพ hdri และการปรับความสว่าง

 • บทที่ 8 การใช้งาน Material Overide

 • บทที่ 9 การใช้งานดวงไฟ IES Light

 • บทที่ 10 การใช้งานดวงไฟ Omni Light

 • บทที่ 11 การใช้งานดวงไฟ Plane Light

 • บทที่ 12 การใช้งานดวงไฟ Spot Light

 • บทที่ 13 การใช้งานดวงไฟ Sphere Light

 • บทที่ 14 การใช้งาน Domelight

 • บทที่ 15 การสร้างวัสดุใหม่ใน V-Ray

 • บทที่ 16 การสร้างวัสดุ ประเภท Stainless

 • บทที่ 17 การสร้างวัสดุ ประเภท Aluminium

 • บทที่ 18 การสร้างวัสดุ ประเภทกระจกใส

 • บทที่ 19 การสร้างวัสดุ ประเภทกระจกใส มีสี

 • บทที่ 20 การสร้างวัสดุ ประเภทกระจกฝ้า

 • บทที่ 21 การสร้างวัสดุ ที่มีรอยกด (Bump)

 • บทที่ 22 การใช้งาน V-Ray FUR เพื่อสร้างหญ้า EP1

 • บทที่ 23 การใช้งาน V-Ray FUR เพื่อสร้างหญ้า EP2

 • บทที่ 24 การเปลี่ยนเวลาของ Sun และการเปิด-ปิด

 • บทที่ 25 รู้จักและใช้งาน Mesh Light

 • บทที่ 26 รู้จักและใช้งาน Mesh Light EP2

 • บทที่ 27 การสร้างผิวน้ำในสระ

 • บทที่ 28 การแก้ไขผิวน้ำในสระ

 • บทที่ 29 RenderInteractive ViewportRender

 • บทที่ 30 การตั้งค่าการประมวณผลให้เร็วขึ้น ด้วย irradrance map

 • บทที่ 31 การใช้งาน Denoiser เพื่อลด noise

 • บทที่ 32 การปรับค่าสีของแสงอาทิตย์ Sun Color Mode

 • บทที่ 33 การเพิ่มหรือลดความสว่างของภาพด้วย camare ep1

 • บทที่ 34 การเพิ่มหรือลดความสว่างของภาพด้วย camare ep2

 • บทที่ 35 การตั้งค่าให้เส้นคมชัดด้วย Antialiasing Filter

 • บทที่ 36 การตั้งค่าการประมวณผลให้ละเอียดมากขึ้นจากที่โปรแกรมมา

 • บทที่ 37 การบันทึกค่าการตั้งค่าต่างๆในการ Render ไว้ใช้งาน

 • บทที่ 38 การตั้งมุมกล้องแบบ 2 point Perspective

 • บทที่ 39 การปรับภาพที่ได้จากการ Render

 • บทที่ 40 ตัวอย่าง การจัดแสงสำหรับงานภายใน

 • บทที่ 41 ตัวอย่าง การจัดแสงสำหรับงานภายนอก แบบที่ 1 (Sun)

 • บทที่ 42 ตัวอย่าง การจัดแสงสำหรับงานภายนอก แบบที่ 2 (Dome)

 • บทที่ 43 ตัวอย่าง การจัดแสงกลางคืน