ขั้นตอนการรับใบประกาศนียบัตร

ขั้นตอนการรับใบประกาศนียบัตร
1. ผู้เรียนควรปรับภาษาการใช้งาน ให้เป็นภาษาอังกฤษ ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ ก่อนจะ Download (ใบประกาศนียบัตร เป็นภาษาอังกฤษ)
2. เมื่อผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์กำหนด จะปรากฎรายการ " รับใบประกาศนียบัตร" ในบทเรียนสุดท้ายของแต่ละรายวิชา
3. คลิ้กที่ ข้อความ "certificate ชื่อหลักสูตร"
4. คลิ้กที่ ข้อความ View certificate จะปรากฎหน้าต่างให้ Download ไฟล์ (.PDF)


Last modified: Thursday, 15 July 2021, 4:20 AM