ขั้นตอนการรับใบประกาศนียบัตร

ขั้นตอนการรับใบประกาศนียบัตร

1. ผู้เรียนควรปรับภาษาการใช้งาน ให้เป็นภาษาอังกฤษ ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ ก่อนจะ Download 

(ใบประกาศนียบัตร เป็นภาษาอังกฤษ)

2.เมื่อผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์กำหนด จะปรากฎรายการ " รับใบประกาศนียบัตร" ในบทเรียนสุดท้ายของแต่ละรายวิชา

3.คลิ้กที่ ข้อความ "certificate ชื่อหลักสูตร"

4.คลิ้กที่ ข้อความ View certificate จะปรากฎหน้าต่างให้ Download ไฟล์ (.PDF)


Last modified: Monday, 5 October 2020, 10:16 AM