คำถามที่ถามบ่อย กรุณาอ่านก่อนสมัครเรียน

คำถาม หลังจากชำระเงินแล้ว ใช้เวลานานเท่าไรจึง สามารถเริ่มเรียนได้

                ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากแจ้งชำระเงิน

คำถาม สามารถติดต่อสอบถามปัญหาในการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนได้หรือไม่

                ติดต่อได้ผ่านทางเว็บบอร์ด ในแต่ละคอร์ส
                และทาง LIne@ ทาง Facebook หรือ e-mail
                Line ID : greatideaschool
                Facebook : greatideaschool
                e-mail : greatideaandsuccess@gmail.com


คำถาม สามารถใช้เวลาเรียนแต่ละคอร์สได้นานเท่าไร

              2 ปี นับจากวันที่ เริ่มเรียน

คำถาม เข้าเรียนได้ด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง

             คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ, เท็บเล็ต 

คำถาม ขอคืนเงินได้หรือไม่

            ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน ไม่สามารถขอเงินคืนได้

Last modified: Thursday, 9 July 2020, 6:12 AM