ช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารดังนี้

ิbank

หลังจากชำระเงินแล้ว แจ้งการชำระเงินที่ 

Line ID : greatideaschool

Facebook : greatideaandsuccess

e-mail : greatideaandsuccess@gmail.com

Last modified: Wednesday, 10 June 2020, 5:58 PM