ช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารดังนี้

ิbank

หลังจากชำระเงินแล้ว แจ้งการชำระเงินที่

Line ID : greatideaschool

Facebook : greatideaandsuccess

e-mail : greatideaandsuccess@gmail.com

Last modified: Thursday, 15 July 2021, 4:19 AM