ช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารดังนี้

ิbank

หลังจากชำระเงินแล้ว แจ้งการชำระเงินที่ 

Facebook : chairatstudio

e-mail : chairatstudio@gmail.comLast modified: Friday, 18 January 2019, 5:04 PM