คอร์สเรียนออนไลน์ คืออะไร

คอร์สเรียนออนไลน์ คืออะไร

คือการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ

โดยใช้โทรศัพท์มือถือ แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

และมีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้


Last modified: Sunday, 20 January 2019, 3:23 PM