คอร์สเรียนออนไลน์ คืออะไร

คอร์สเรียนออนไลน์ คืออะไร
   คือการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เข้าเรียนทบทวนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอด 24 ชม.
   มีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้ และถ้าผ่านเกณฑ์กำหนด จะได้รับ ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

Last modified: Thursday, 15 July 2021, 4:24 AM