คอร์สเรียนออนไลน์ คืออะไร

คอร์สเรียนออนไลน์ คืออะไร

คือการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ

โดยใช้โทรศัพท์มือถือ แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม.

และมีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้


Last modified: Saturday, 2 May 2020, 4:37 AM