คอร์สเรียนออนไลน์ คืออะไร

คอร์สเรียนออนไลน์ คืออะไร

คือการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ

โดยใช้โทรศัพท์มือถือ แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม.

และมีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้ และถ้าผ่านเกณฑ์กำหนด จะได้รับ 

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์


Last modified: Thursday, 8 October 2020, 1:59 AM