• ชื่อหลักสูตร :  illustrator Level 1
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
       illustrator (Ai) เป็นโปรแกรมสำหรับ สร้างผลงาน Graphic ประเภทต่างๆ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ นามบัตร สร้างโลโก้ วาด การ์ตูน งานป้ายโฆษณาต่างๆ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างไฟล์สำหรับ web site รวมถึง สื่อออนไลน์ สื่อดิจิตอลต่างๆ สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ สร้างปก facebook สร้าง Add โฆษณาใน  Line , IG ,Twitter สร้างภาพเวกเตอร์ขายออนไลน์ 
      โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น ด้วยบทเรียน ความยาวกว่า 5 ชั่วโมง และการทำ แบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไป ใช้งานได้จริง 
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม illustrator
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนาความรู้จาก โปรแกรม illustrator ไปใช้งานจริงได้

  ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 2,500 บาท / ท่าน (มีโปรโมชั่นเหลือ 990.-)
  โปรแกรมที่ใช้สอน illustrator CC2019  2020
  ผู้เรียน สามารถใช้  illustrator รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้
  วิธีการเรียน
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
   บทที่ 8 การเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้เป็นรุ่นก่อน CC 2019บทที่ 9 EP.2 การใช้ไม้บรรทัดและเส้นไกด์