โครงสร้างหัวข้อ

 • รายละเอียดหลักสูตร

 • บทที่ 1 หน้าจอหลักของโปรแกรม AutoCAD 2021

 • บทที่ 2 การปรับสีเมนู สีหน้าจอ สีและขนาด cursor

 • บทที่ 3 การสร้างเส้นด้วย Line และ Polyline

 • บทที่ 4 การสร้างวงกลม สี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม วงรี

 • บทที่ 5 การควบคุมหน้าจอด้วยการ zoom pan

 • บทที่ 6 การเลือกวัตถุและการลบวัตถุ

 • บทที่ 7 การเขียนแบบให้แม่นยำด้วย Object Snap

 • บทที่ 8 การใช้งาน Orthomode และ Polar Tracking

 • บทที่ 9 การเขียนเส้นโค้งด้วยคำสั่ง Arc

 • บทที่ 10 การลบและการตัด วัตถุด้วยคำสั่ง Erase และคำสั่ง Trim

 • บทที่ 11 การย้ายและการทำสำเนาวัตถุ

 • บทที่ 12 การหมุนวัตถุ

 • บทที่ 13 การใช้คำสั่ง Offset

 • บทที่ 14 การต่อเส้นด้วยคำสั่ง Extend

 • บทที่ 15 การพลิกกลับด้านวัตถุ ด้วยคำสั่ง Mirror

 • บทที่ 16 การลบมุมด้วย Fillet And Chamfer

 • บทที่ 17 การสร้างเส้นบอกระยะด้วยคำสั่ง Dimension

 • บทที่ 18 การสร้างเส้นบอกระยะด้วยคำสั่ง Dimension ส่วนที่ 2

 • บทที่ 19 การกำหนดรูปแบบของ Dimension

 • บทที่ 20 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ แบบง่าย

 • บทที่ 21 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ และกำหนดมาตราส่วน

 • บทที่ 22 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ แบบ Layout และกำหนดมาตราส่วน

 • บทที่ 23 การเลือกไฟล์ต้นแบบเพื่อเริ่มทำงาน

 • บทที่ 24 การเปลี่ยนสีให้วัตถุ และเปลี่ยนเป็นเส้นประเภทต่างๆ

 • บทที่ 25 การย่อ ขยายวัตถุด้วย คำสั่ง Scale

 • บทที่ 26 การพิมพ์ข้อความด้วย Muitiline Text

 • บทที่ 27 การใช้ Object Snap Grometric Center

 • บทที่ 28 แบบฝึกหัด ชุดที่ 1

 • บทที่ 29 แบบฝึกหัด ชุดที่ 2

 • บทที่ 30 แบบฝึกหัด ชุดที่ 3 ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านแบบง่ายๆ

 • บทที่ 31 การนำเข้าวัตถุสำเร็จรูปจาก Design Center

 • บทที่ 32 การทำสำเนาวัตถุจำนวนมากๆ ด้วย Rectangular Array

 • บทที่ 33 การทำสำเนาวัตถุจำนวนมากๆ ด้วย Polar Array

 • บทที่ 34 แบบฝึกหัด ชุดที่ 4 ตัวอย่างการเขียนเฟือง

 • บทที่ 35 รู้จักกับ layer

 • บทที่ 36 การใช้งาน Layer ส่วนที่ 1

 • บทที่ 37 การใช้งาน Layer ส่วนที่ 2

 • บทที่ 38 การใส่ลวดลายลงในวัตถุ

 • บทที่ 39 แบบฝึกหัด ชุดที่ 5 ตัวอย่างการเขียนแบบใบพัด

 • บทที่ 40 แบบฝึกหัด ชุดที่ 6 ตัวอย่างการเขียนแบบชิ้นงาน

 • บทที่ 41 เทคนิค การสร้างสี่เหลี่ยมแบบมุมตัดและมุมโค้ง

 • บทที่ 42 เทคนิค การเชื่อมและระเบิดเส้นด้วยคำสั่ง join และ Explode

 • บทที่ 43 เทคนิค การลบมุมวัตถุครั้งละหลายมุม

 • บทที่ 44 การสร้างตาราง และการใช้งาน

 • บทที่ 45 แบบฝึกหัด ชุดที่ 7 ตัวอย่างการเขียนแบบชิ้นงาน

 • บทที่ 46 การหาพื้นที่ของวัตถุ

 • บทที่ 47 การสร้างวงกลมแบบ 2P และ 3P

 • บทที่ 48 การจัดวางวัตถุด้วย Path Array

 • บทที่ 49 เทคนิค การใช้งานคำสั่งต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

 • บทที่ 50 การสร้าง กรอบกระดาษ (Title block) ในการพิมพ์งาน

 • บทที่ 51 การบันทึก กรอบกระดาษ (Title block) ไว้ใช้งาน

 • บทที่ 52 การนำเข้าและแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ AutoCAD

 • บทที่ 53 AutoCAD 2020 New Features Block Palettes

 • บทที่ 54 การแก้ปัญหาเมื่อโปรแกรม autocad ไม่แสดง dialog box

 • บทที่ 55 การวาดรูปหลายเหลี่ยมโดยการกำหนดระยะเส้นขอบ 1 เส้น

 • บทที่ 56 การตรวจสอบการทำงานของการ์ดจอใน autocad

 • บทที่ 57 การล้างข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากไฟล์ autocad

 • บทที่ 58 การวัดระยะของวัตถุแบบใหม่ ใน autocad 2020

 • บทที่ 59 การตัดเส้นแบบใหม่ใน autocad 2021

 • บทที่ 60 การติดตั้งฟอนต์ เพิ่มเติมใน autocad

 • บทที่ 61 การแปลงไฟล์ AutoCAD เป็น PDF จากหน้า Model

 • บทที่ 62 การแปลงไฟล์ AutoCAD เป็น PDF จากหน้า Layout

 • บทที่ 63 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1_ข้อ 1-6

 • บทที่ 64 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1_ข้อ 7-12

 • บทที่ 65 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 2_ข้อ 13 - 18

 • บทที่ 66 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 2_ข้อ 19 - 24

 • บทที่ 67 แบบฝึกหัด ชุดที่ 8

 • บทที่ 68 การทำงานกับเส้น Dimension เพิ่มเติม EP1

 • บทที่ 69 การทำงานกับเส้น Dimension เพิ่มเติม EP2

 • บทที่ 70 การตั้งค่า Extension Line ใน Dimension Style

 • บทที่ 71 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 8 ข้อ 25-26

 • บทที่ 72 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 8 ข้อ 27-28

 • บทที่ 73 แบบฝึกหัด ชุดที่ 9

 • บทที่ 74 การบันทึกไฟล์ไปใช้งาน ในรุ่นที่ต่ำกว่า

 • บทที่ 75 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9 ข้อ 29

 • บทที่ 76 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9 ข้อ 30

 • บทที่ 77 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9 ข้อ 31

 • บทที่ 78 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9 ข้อ 32

 • บทที่ 79 การนับจำนวน block ด้วยคำสั่ง countlist ใน รุ่น 2022

 • บทที่ 80 การสร้างวัตถุสำเร็จรูป เก็บไว้ใช้งาน (Block)

 • แบบทดสอบ

 • รับประกาศนียบัตร