Section

 • ชื่อหลักสูตร : AutoCAD 2 มิติ
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
  เรียนรู้ การเขียนแบบ งาน 2 มิติ ด้วย AutoCAD จากพื้นฐาน สู่การใช้งานจริง ผ่านบทเรียนกว่า 80 บทเรียน เนื้อหาแน่นด้วย วีดีโอ ความยาวกว่า  12 ชั่วโมง พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อการใช้งาน อย่างมืออาชีพ
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD 2D
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม AutoCAD 2D ได้
  • นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างงานจริงได้ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน
  ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)

  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ ผ่าน/ไม่ผ่าน : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)

  ค่าลงทะเบียนเรียน :  3,900.- บาท / 1 ท่าน (มีโปรโมชั่นเหลือ 990.-)

  โปรแกรมที่ใช้สอน
  AutoCAD 2019, 2020, 2021, 2022
  ผู้เรียน สามารถใช้ AutoCAD รุ่นอื่นๆ ในการเรียนได้

  วิธีการเรียน

  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ
 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • View only 'Topic 1'

  บทที่ 1 หน้าจอหลักของโปรแกรม AutoCAD 2019

  • View only 'Topic 2'

   Update หน้าจอหลักของโปรแกรม AutoCAD 2020

   • View only 'Topic 3'

    Update หน้าจอหลักของโปรแกรม AutoCAD 2021 (ดูตัวอย่างฟรี )

    สามารถปรับความคมชัดของคลิป ได้ในระดับ Full HD โดยคลิกที่รูปเฟืองที่มุมล่างขวา

   • View only 'Topic 4'

    Update หน้าจอหลักของโปรแกรม AutoCAD 2022

    • View only 'Topic 5'

     บทที่ 2 การปรับสีเมนู สีหน้าจอ สีและขนาด cursor

     • View only 'Topic 6'

      บทที่ 3 การสร้างเส้นด้วย Line และ Polyline

      • View only 'Topic 7'

       บทที่ 4 การสร้างวงกลม สี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม วงรี

       • View only 'Topic 8'

        บทที่ 5 การควบคุมหน้าจอด้วยการ zoom pan

        • View only 'Topic 9'

         บทที่ 6 การเลือกวัตถุและการลบวัตถุ

         • View only 'Topic 10'

          บทที่ 7 การเขียนแบบให้แม่นยำด้วย Object Snap

          • View only 'Topic 11'

           บทที่ 8 การใช้งาน Orthomode และ Polar Tracking

            

           • View only 'Topic 12'

            บทที่ 9 การเขียนเส้นโค้งด้วยคำสั่ง Arc

            • View only 'Topic 13'

             บทที่ 10 การลบและการตัด วัตถุด้วยคำสั่ง Erase และคำสั่ง Trim

              

             • View only 'Topic 14'

              บทที่ 11 การย้ายและการทำสำเนาวัตถุ

              • View only 'Topic 15'

               บทที่ 12 การหมุนวัตถุ

               • View only 'Topic 16'

                บทที่ 13 การใช้คำสั่ง Offset

                • View only 'Topic 17'

                 บทที่ 14 การต่อเส้นด้วยคำสั่ง Extend

                 • View only 'Topic 18'

                  บทที่ 15 การพลิกกลับด้านวัตถุ ด้วยคำสั่ง Mirror

                  • View only 'Topic 19'

                   บทที่ 16 การลบมุมด้วย Fillet And Chamfer

                   • View only 'Topic 20'

                    บทที่ 17 การสร้างเส้นบอกระยะด้วยคำสั่ง Dimension

                    • View only 'Topic 21'

                     บทที่ 18 การสร้างเส้นบอกระยะด้วยคำสั่ง Dimension ส่วนที่ 2

                     • View only 'Topic 22'

                      บทที่ 19 การกำหนดรูปแบบของ Dimension

                      • View only 'Topic 23'

                       บทที่ 20 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ แบบง่าย

                       • View only 'Topic 24'

                        บทที่ 21 การพิมพ์งาน ด้วยการกำหนดมาตราส่วน

                        • View only 'Topic 25'

                         บทที่ 22 การพิมพ์งานแบบ Layout และกำหนดมาตราส่วน

                         • View only 'Topic 26'

                          บทที่ 23 การเลือกไฟล์ต้นแบบเพื่อเริ่มทำงาน

                          • View only 'Topic 27'

                           บทที่ 24 การเปลี่ยนสีให้วัตถุ และเปลี่ยนเป็นเส้นประเภทต่างๆ

                           • View only 'Topic 28'

                            บทที่ 25 การย่อ ขยายวัตถุ ด้วย scale

                            • View only 'Topic 29'

                             บทที่ 26 การพิมพ์ข้อความด้วย Muitiline Text

                             • View only 'Topic 30'

                              บทที่ 27 การใช้ Geometric Center Object Snap

                              • View only 'Topic 31'

                               บทที่ 28 แบบฝึกหัด ชุดที่ 1

                               • View only 'Topic 32'

                                บทที่ 29 แบบฝึกหัด ชุดที่ 2

                                • View only 'Topic 33'

                                 บทที่ 30 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านแบบง่ายๆ

                                 • View only 'Topic 34'

                                  บทที่ 31 การนำเข้าวัตถุสำเร็จรูปจาก Design Center

                                    

                                  • View only 'Topic 35'

                                   บทที่ 32 การสำเนาวัตถุจำนวนมากด้วย Rectangular Array

                                   • View only 'Topic 36'

                                    บทที่ 33 การสำเนาวัตถุจำนวนมากด้วย Polar Array

                                    • View only 'Topic 37'

                                     บทที่ 34 แบบฝึกหัด ชุดที่ 4 ตัวอย่างการเขียนเฟือง

                                     • View only 'Topic 38'

                                      บทที่ 35 รู้จักกับ layer

                                      • View only 'Topic 39'

                                       บทที่ 36 การใช้งาน Layer ส่วนที่ 1

                                       • View only 'Topic 40'

                                        บทที่ 37 การใช้งาน Layer ส่วนที่ 2

                                        • View only 'Topic 41'

                                         บทที่ 38 การใส่ลวดลายลงในวัตถุ

                                         • View only 'Topic 42'

                                          บทที่ 39 แบบฝึกหัด ชุดที่ 5 ตัวอย่างการเขียนแบบใบพัด

                                          • View only 'Topic 43'

                                           บทที่ 40 แบบฝึกหัด ชุดที่ 6 ตัวอย่างการเขียนแบบชิ้นงาน

                                           • View only 'Topic 44'

                                            บทที่ 41 เทคนิค การสร้างสี่เหลี่ยมแบบมุมตัดและมุมโค้ง

                                            • View only 'Topic 45'

                                             บทที่ 42 เทคนิค การเชื่อมและระเบิดเส้นด้วยคำสั่ง join และ Explode

                                             • View only 'Topic 46'

                                              บทที่ 43 เทคนิค การลบมุมวัตถุครั้งละหลายมุม

                                              • View only 'Topic 47'

                                               บทที่ 44 การสร้างตาราง และการใช้งาน

                                               • View only 'Topic 48'

                                                บทที่ 45 แบบฝึกหัด ชุดที่ 7 ตัวอย่างการเขียนแบบชิ้นงาน

                                                • View only 'Topic 49'

                                                 บทที่ 46 การหาพื้นที่ของวัตถุ

                                                 • View only 'Topic 50'

                                                  บทที่ 47 การสร้างวงกลมแบบ 2P และ 3P

                                                  • View only 'Topic 51'

                                                   บทที่ 48 การจัดวางวัตถุด้วย Path Array

                                                   • View only 'Topic 52'

                                                    บทที่ 49 เทคนิค การใช้งานคำสั่งต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

                                                    • View only 'Topic 53'

                                                     บทที่ 50 การสร้าง กรอบกระดาษ (Title block) ในการพิมพ์งาน

                                                     • View only 'Topic 54'

                                                      บทที่ 51 การบันทึก กรอบกระดาษ (Title block) ไว้ใช้งาน

                                                      • View only 'Topic 55'

                                                       บทที่ 52 การนำเข้าและแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ AutoCAD

                                                       • View only 'Topic 56'

                                                        บทที่ 53 AutoCAD 2020 New Features Block Palettes

                                                        • View only 'Topic 57'

                                                         บทที่ 54 การแก้ปัญหาเมื่อโปรแกรม autocad ไม่แสดง dialog box

                                                         • View only 'Topic 58'

                                                          บทที่ 55 การวาดรูปหลายเหลี่ยมโดยการกำหนดระยะเส้นขอบ 1 เส้น

                                                          • View only 'Topic 59'

                                                           บทที่ 56 การตรวจสอบการทำงานของการ์ดจอใน autocad 2020

                                                           • View only 'Topic 60'

                                                            บทที่ 57 การล้างข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากไฟล์ autocad

                                                            • View only 'Topic 61'

                                                             บทที่ 58 การวัดระยะของวัตถุแบบใหม่ ใน autocad 2020

                                                             • View only 'Topic 62'

                                                              บทที่ 59 การตัดเส้นแบบใหม่ใน autocad 2021

                                                              • View only 'Topic 63'

                                                               บทที่ 60 การติดตั้งฟอนต์ เพิ่มเติมใน autocad

                                                               • View only 'Topic 64'

                                                                บทที่ 61 การแปลงไฟล์ AutoCAD เป็น PDF จากหน้า Model

                                                                • View only 'Topic 65'

                                                                 บทที่ 62 การแปลงไฟล์ AutoCAD เป็น PDF จากหน้า Layout

                                                                 • View only 'Topic 66'

                                                                  บทที่ 63 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1 ข้อ 1-6

                                                                  • View only 'Topic 67'

                                                                   บทที่ 64 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1 ข้อ 7-12

                                                                   • View only 'Topic 68'

                                                                    บทที่ 65 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 2 ข้อ 13 - 18

                                                                    • View only 'Topic 69'

                                                                     บทที่ 66 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 2 ข้อ 19 - 24

                                                                     • View only 'Topic 70'

                                                                      บทที่ 67 แบบฝึกหัด ชุดที่ 8

                                                                      • View only 'Topic 71'

                                                                       บทที่ 68 การทำงานกับเส้น Dimension เพิ่มเติม EP1

                                                                       • View only 'Topic 72'

                                                                        บทที่ 69 การทำงานกับเส้น Dimension เพิ่มเติม EP2

                                                                        • View only 'Topic 73'

                                                                         บทที่ 70 การตั้งค่า Extension Line ใน Dimension Style

                                                                         • View only 'Topic 74'

                                                                          บทที่ 71 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 8 ข้อ 25-26

                                                                          • View only 'Topic 75'

                                                                           บทที่ 72 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 8 ข้อ 27-28

                                                                           • View only 'Topic 76'

                                                                            บทที่ 73 แบบฝึกหัด ชุดที่ 9

                                                                            • View only 'Topic 77'

                                                                             บทที่ 74 การบันทึกไฟล์ไปใช้งาน ในรุ่นที่ต่ำกว่า

                                                                             • View only 'Topic 78'

                                                                              บทที่ 75 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9 ข้อ 29

                                                                              • View only 'Topic 79'

                                                                               บทที่ 76 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9 ข้อ 30

                                                                               • View only 'Topic 80'

                                                                                บทที่ 77 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9 ข้อ 31

                                                                                • View only 'Topic 81'

                                                                                 บทที่ 78 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9 ข้อ 32

                                                                                 • View only 'Topic 82'

                                                                                  บทที่ 79 การนับจำนวน block ด้วยคำสั่ง countlist ใน รุ่น 2022

                                                                                  • View only 'Topic 83'

                                                                                   บทที่ 80 การสร้างวัตถุสำเร็จรูป เก็บไว้ใช้งาน (Block)

                                                                                   • View only 'Topic 84'

                                                                                    บทที่ 81 การเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข Dimension

                                                                                    • View only 'Topic 85'

                                                                                     บทที่ 82 การสร้าง Dimension Style และการนำไปใช้งาน

                                                                                     • View only 'Topic 86'

                                                                                      บทที่ 83 การใช้งาน Multileader และตั้งค่า Multileader Style

                                                                                      • View only 'Topic 87'

                                                                                       บทที่ 84 การใช้งาน Tolerence Dimension

                                                                                       • View only 'Topic 88'

                                                                                        บทที่ 85 การ Offset เส้นทุกเส้น ในครั้งเดียว

                                                                                        • View only 'Topic 89'

                                                                                         บทที่ 86 การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Dimension แบบกำหนดค่าด้วยตนเอง

                                                                                         • View only 'Topic 90'

                                                                                          บทที่ 87 การใช้คำสั่ง Revision Cloud

                                                                                          • View only 'Topic 91'

                                                                                           บทที่ 88 การตั้งค่า Text Style

                                                                                           • View only 'Topic 92'

                                                                                            บทที่ 89 การใช้คำสั่ง Stretch

                                                                                            • View only 'Topic 93'

                                                                                             บทที่ 90 การใช้คำสั่ง Match Properties

                                                                                             • View only 'Topic 94'

                                                                                              บทที่ 91 การเรียกใช้คำสั่งเดิมที่เคยใช้งาน

                                                                                              • View only 'Topic 95'

                                                                                               บทที่ 92 การแก้ปัญหาเมื่อ Command line และ DYN ไม่แสดง

                                                                                               • View only 'Topic 96'

                                                                                                บทที่ 93 การเข้าคำสั่งโดยการพิมพ์คำสั่งย่อ

                                                                                                • View only 'Topic 97'

                                                                                                 แบบทดสอบ

                                                                                                 ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบ ได้ครั้งเดียว

                                                                                                 • View only 'Topic 98'

                                                                                                  รับใบประกาศนียบัตร

                                                                                                  ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทำแบบทดสอบและได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60%