• ชื่อหลักสูตร : การตัดต่อวีดีโอในมือถือด้วย KineMaster
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
        เรียนรู้การตัดต่อวีดีโอในมือถือด้วยแอพ KineMaster สำหรับตัดต่อวีดีโอต่างๆ ทำคลิปรีวิวสินค้า และคลิปอื่นๆ โดยนำเข้าไฟล์ต่างๆ เช่นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง เข้ามาทำงานผ่านเครื่องมือในแอพ และสามารถบันทึกเสียงพูดได้ สร้าง Effects ต่างๆได้อีกด้วย เพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานในรูปแบบที่ต้องการ และสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ ใน Youtube หรือสื่ออื่นๆได้ตามต้องการ
       โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการนำไปใช้งานจริง ผ่านบทเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไป ใช้งานได้จริงได้ อย่างมืออาชีพ
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของแอพ KineMaster
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในแอพ KineMaster ได้
  • นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สร้างงานจริงได้ ตามลักษณะงานที่ต้องการ

  ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ ผ่าน/ไม่ผ่าน : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 2,500. - บาท / 1ท่าน  ( มีโปรโมชั่นเหลือ 990.-)
  แอพ ที่ใช้สอน

  KineMaster

  วิธีการเรียน
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ
   บทที่ 3 การปรับขนาดของภาพนิ่งให้เต็มจอบทที่ 5 การใส่เสียง การปรับความดังของเสียงทั้งคลิป