• ชื่อหลักสูตร : Lumion 10
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)

  เรียนรู้ Lumion10 โปรแกรมสร้างงานนำเสนอ 3 มิติอย่างมืออาชีพ เพื่อสามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เสมือนจริงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการนำเข้าโมเดลจาก SketchUp , AutoCAD, 3ds max และโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมวัตถุและรายละเอียดต่างๆ เช่น คน รถ ต้นไม้เฟอร์นิเจอร์ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เข้ามาประกอบกันเพื่อสร้างผลงานนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ เนื้อหาเริ่มจากพื้นฐานจนถึงการใช้งานขั้นสูง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ผ่าน 37 บทเรียนวีดีโอ ความยาวกว่า  3 ชั่วโมง

  วัตถุประสงค์ (Training Objective)
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Lumion
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนาความรู้จาก โปรแกรม Lumion ไปใช้งานจริงได้
  ระยะเวลา : 3.3 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมงครึ่ง )
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 %
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,900. - บาท / 1 ท่าน ( มีโปรโมชั่น เหลือ 1,250.- บาท / 1 ท่าน )
  โปรแกรมที่ใช้สอน : Lumion 10 และ Lumion 11
  ผู้เรียน สามารถใช้ Lumion รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้
  วิธีการเรียน
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทดลองสร้างผลงานจริงตามต้องการ

   บทที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องก่อนเริ่มทำงาน Lumion 10(ดูตัวอย่างฟรี)